جلسه معرفی سامانه مدیریت هوشمند ناوگانFMS با حضورجمعی از پرسنل محترم پلیس راهور در خدمات پس از فروش مرکزی عقاب افشان

جلسه معرفی سامانه مدیریت هوشمند ناوگانFMS
با حضورجمعی از پرسنل محترم پلیس راهور
در خدمات پس از فروش مرکزی عقاب افشان