معرفی شرکت عقاب افشان

معرفی ما

شرکت توليـدی و صنعتـــی عقـاب افشـان بزرگترين توليدکننــده اتوبوس شهـری و بين شهری در بخش خصوصـــی کشــور است که با سابقه 60 ساله در زمينه توليـد انواع اتوبوس، توانسته نقش مهمــــی را در نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور ايفا کند. کارخانه اين شرکت روبهروی شهرک صنعتـــی سمنان در زمينی به مساحت 50 هکتار و فضاي سرپوشيده بيش از 65000 مترمربع قرار دارد. اين شرکت هم اکنـــون محصولات خود را در دو نوع اتوبوس شهری و بين شهـری با مدل‏های مختلف توليد ميکند و به منظور پاسخگويي به نيازهای مختلف مشتريان، يکی از سياستهای اصلی خود را توسعه سبد محصولات معرفی کرده است. شرکت عقاب افشان در سال 96 موفق به تولید بیش از 1500 اتوبوس شهری و بین شهری و 100 دستگاه مینی بوس شد که رکوردی در تارخ این شرکت بشمار می آید. برنامه این شرکت در سال 97 تولید 2000 دستگاه اتوبوس شهری و بین شهری و 500 دستگاه مینی بوس می باشد.

 

کسب گواهينامـــه مديريت کيفيت 9001:2008 ISO در کنــار کيفيت ممتاز محصـولات، سبب گسترش بازار محصولات اين شرکت به خارج از مرزهاي کشور شده است و هم اکنون اتوبوسهای عقاب - اسکانيا در جادههاي کشورهايـي همچـــون مصــر، سـوريه، عـراق و ... تردد ميکنند. يکي از مهمترين دستاوردهاي عقاب افشان در اين صنعت، کسب و بوميسازی دانش طراحی و ساخت اتاق انواع اتوبوس منطبق بر استانداردهای جهانـــــی است. چنين دستاوردی جز با برنامه ريـزی دقيق و نگاه عميق به اين صنعت و ظرفيتهای آن ممکن نبوده است. مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان به عنـوان يکی از مهمتريـن ارکان شرکت، در راستای هدف متعالي خدمترسانـــی و جلب رضايت مشتــــري گام برداشته است. اين مرکز از طريق احداث تعميرگاه مرکـــزي به وسعت 10000 متر مربع با تجهيـــزات بسيار پيشرفته در شرق تهران، اعطای نمايندگـــــی خدمات پس از فروش در مراکز استانهای بزرگ کشور، تجهيز نمايندگــــی ارائه آموزشهای کامل و بروزرسانــــی دانش کادر فنی و ستادی، توانسته است خدمات پس از فروش را به صورت شبانه روزی در حداقل زمان ممکن به مشتريان محترم خود ارائـــه کند. شرکت توليـدی و صنعتـــی عقـاب افشـان بزرگترين توليدکننــده اتوبوس شهـری و بين شهری در بخش خصوصـــی کشــور است که با سابقه 60 ساله در زمينه توليـد انواع اتوبوس، توانسته نقش مهمــــی را در نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور ايفا کند. کارخانه اين شرکت روبهروی شهرک صنعتـــی سمنان در زميني به مساحت 50 هکتار و فضاي سرپوشيده بيش از 65000 مترمربع قرار دارد. اين شرکت هماکنـــون محصولات خود را در دو نوع اتوبوس شهری و بين شهـری با مدل‏های مختلف توليد ميکند و به منظور پاسخگويي به نيازهاي مختلف مشتريان، يکي از سياستهاي اصلي خود را توسعه سبد محصولات معرفي کرده است. شرکت عقاب افشان در سال 96 موفق به تولید بیش از 1500 اتوبوس شهری و بین شهری و 100 دستگاه مینی بوس شد که رکوردی در تارخ این شرکت بشمار می آید. برنامه این شرکت در سال 97 تولید 2000 دستگاه اتوبوس شهری و بین شهری و 500 دستگاه مینی بوس می باشد. کسب گواهينامـــه مديريت کيفيت 9001:2008 ISO در کنــار کيفيت ممتاز محصـولات، سبب گسترش بازار محصولات اين شرکت به خارج از مرزهای کشور شده است و هماکنون اتوبوسهای عقاب - اسکانيا در جادههای کشورهايـی همچـــون مصــر، سـوريه، عـراق و ... تردد ميکنند. يکي از مهمترين دستاوردهاي عقاب افشان در اين صنعت، کسب و بومي سازی دانش طراحی و ساخت اتاق انواع اتوبوس منطبق بر استانداردهاي جهانـــــی است. چنين دستاوردی جز با برنامه ريـزي دقيق و نگاه عميق به اين صنعت و ظرفيت های آن ممکن نبوده است. مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان به عنـوان يکی از مهمتريـن ارکان شرکت، در راستای هدف متعالي خدمت رسانـــی و جلب رضايت مشتــــری گام برداشته است. اين مرکز از طريق احداث تعميرگاه مرکـــزی به وسعت 10000 متر مربع با تجهيـــزات بسيار پيشرفته در شرق تهران، اعطای نمايندگـــــی خدمات پس از فروش در مراکز استانهای بزرگ کشور، تجهيز نمايندگــــی ارائه آموزشهای کامل و بروزرسانــــی دانش کادر فنی و ستادی، توانسته است خدمات پس از فروش را به صورت شبانه روزی در حداقل زمان ممکن به مشتريان محترم خود ارائـــه کند.